Depå och kombiterminaler

Jernhusen äger 22 underhållsdepåer för både person- och godståg, från Malmö i söder till Luleå i norr. De flesta ligger nära trafikeringen där lättare och återkommande underhåll utförs. Men vi har även depåer för tyngre underhåll. Vi förvaltar och utvecklar våra depåer i nära dialog med våra kunder och tar ansvar för infrastruktur, byggnader och tyngre utrustning. 

 

Vi har fem kombiterminaler för omlastning av gods i container eller trailer mellan järnväg och landsväg. De är strategiskt placerade längs de svenska godsstråken varav det mellan Malmö och Stockholm Årsta är det största. Vi är ensamma i Sverige om att äga flera kombiterminaler i ett sammanhängande nät.

Film - Hagalunds Depå

Film - Jag är en kombiterminal

Jobbar du redan på Jernhusen AB?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor