Erfaren el-förvaltare till Jernhusen

Vill du vara med på vår spännande resa och bidra till en bättre transportsektor och ett grönare Sverige?
Scroll to content

Inom Jernhusens affärsområde Depåer- och Kombiterminaler ligger ansvaret att förvalta vår järnvägsinfrastruktur. Vår infrastruktur är en viktig pusselbit i det svenska järnvägssystemet och tillsammans bidrar vi till ett ökat kollektivt resande och mer transporter på järnväg. 

 
Om tjänsten: 

Som el-förvaltare sköter och ansvarar du för förvaltningen av elanläggningarna i infrastrukturen.  

Du är enhetens specialist  högspänningsanläggningen 16kV och förreglingssystemen inom våra depåer och kombiterminaler.  

Ditt ansvar är att vara den som i praktiken säkerställer en fungerande och säker elanläggning. Du arbetar med att följa upp felstatistik och besiktningarplanerar underhåll och investeringar, du är beställare av åtgärder inom ditt ansvarområde samt att du följer upp leveranseav beställda åtgärder 

I rollen kommer du att vare en viktig del i vårt utvecklingsarbete för morgondagens moderna depåanläggningar och i det ingår omvärldsbevakning för att följa med i den tekniska utvecklingen inom specialistområdet.  

Resor förekommer i tjänsten då du kommer att arbeta inom hela Jernhusens Region sydväst. 

Rollen omfattar bland annat: 

 • Ansvar för att myndighetskrav inom ansvarsområdet uppfylls. 
 • Ansvar för uppföljning av besiktningar och fel 
 • Driva elfrågorna i nära samarbete med övriga El-förvaltare på nationell nivå 
 • Delta i samordning och planering av underhållsarbeten och ombyggnationer
 • Aktivt arbeta med vår drift entreprenör och följa upp vårt driftavtal 
 • Vara beslutsmässig och behjälplig vid problemlösning vid felavhjälpning  
 • Utföra löpande säkerhetsarbete och uppföljningar av elsäkerhetsregelverket  
 • Följa upp genomförda åtgärder och att dessa har utförts i enlighet med gällande externa och interna regelverk och policys 
 • Omvärldsbevakning av tekniska utvecklingen inom ansvarområdet samt driva på tillämpningen av ny teknik inom Jernhusens anläggningar  
 • Utföra underhållsplanering på vår infrastruktur EL 
 • Föra en dialog med våra kunder och bidra till en hög kundnöjdhet 

Du kommer att driva och genomföra beställda projekt på elanläggningen och vara en resurs utifrån din roll i nya affärsprojekt.  

Vidare ser vi att du är ett stöd till elsäkerhetssamordnaren i elsäkerhetsfrågor.  


Följande anläggningar ingår i ditt ansvarsområde: 

 • Kontaktledningsanläggningar 16kV. 
 • Transformatorer 
 • Ställverk 
 • Svängbara kontaktledningar i depåer med tillhörande förreglingssystem 
 • Tågvärmeanläggningar 1000V 
 • Lokvärmeanläggningar 
 • Bangårdsbelysning 
 • Växelvärme i spårväxlar 


Erfarenhet 

Vi ser att du har minst 5 års erfarenhet av förvaltning av högspänningsanläggningar.  

Du har en akademisk inriktning inom kraftbyggnad / el förvaltning av högspänningsanläggningar över 1000V samt erfarenhet av praktiskt arbete med elanläggningar inom järnvägsinfrastruktur.  

Krav på erfarenhet av projektledning av entreprenader inom högspänningsanläggningar.  

Meriterande om du har utbildning inom arbetsmiljö (BAS-P, BAS-U). 

 

Personlighet 

Som person är du strukturerad, initiativrik samt resultat- och målinriktad.  

Du har ett högt ansvars- och säkerhetstänk i ditt arbete och förmågan att arbeta tillsammans med andra mot långsiktiga mål.  

Du har en god kommunikationsförmåga både i tal och skrift. 

Du har god social kompetens, gillar att arbeta i lag, uthållighet och förmåga att företräda Jernhusen i löpande direktkontakter med kunden 

 

Övrigt 
Tjänsten är placerad på vårt fina kontor i Göteborg men det finns möjlighet att även jobba från vårt kontor i Malmö.   
 
Jernhusen är ett långsiktigt företag och vi skapar värden för samhället vi verkar i. Branschen är inne i ett mycket spännande skede i den gröna omställningen och vi på Jernhusen kan och vill bidra

Vi ser fram emot att höra ifrån dig. Varmt välkommen in med din ansökan! 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Göteborg

Drottningtorget 5
411 03 Göteborg Vägbeskrivning Se sida

Jernhusen för mig

"För mig är Jernhusen ett bolag som verkligen kan göra skillnad för både människor och miljö. 

Det är fantastiskt spännande att få vara med och bidra i en organisation som skapar de bästa förutsättningar för att tågen i Sverige ska rulla och komma i tid vilket vi gör i vårt arbete i våra depåer. Samtidigt bidrar vi till att skapa trygga och tilltalande stationsmiljöer som gör att vi vill ta tåget på vår resa. Utöver det utvecklar vi morgondagens centralstationsområden så att vi kan ta ”tåget rakt in på kontoret”. 

Kort sagt är vi med och skapar ett hållbarare samhälle vilket känns helt fantastiskt"

- Henrik Fontin, Chef HR och Kommunikationschef

Jobbar du redan på Jernhusen AB?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor