Stationer

Depå och kombiterminaler

Chef Affärsstöd
Teamleader Hyresadministration
Förvaltare Ekonomisk
Driftavtalsansvarig
Förvaltare Teknik
Trafiksäkerhetssamordnare
Förvaltare Spår
Ekonomisk Förvaltare
Hyresadministratör Energi
Trafiksäkerhetssamordnare
Förvaltare Teknik
Försäljningsansvarig
Förvaltare Teknik
Förvaltare Teknik
Ekonomisk Förvaltare
Hyresadministratör
Teknisk samordnare
Affärsutvecklare
Verksamhetsutvecklare
Teknikansvarig
Förvaltare Ekonomisk
Förvaltare El
Ekonomisk Förvaltare
Kundansvarig
Chef Affärsområde Depåer och Kombiterminaler
Teknisk Förvaltare
Energisamordnare
Chef Affärsutveckling
Spår Förvaltare
Affärsutvecklare
Förvaltare El
Driftingenjör
Affärsutvecklare
Chef Region Syd-Väst
Affärsutvecklare
Affärsutvecklare
Förvaltare Teknik
Analytiker
Affärsutvecklare
Projektledare
Chef Energi och Infra
Förvaltare Teknik
Förvaltare Spår

Projektutveckling

Övriga medarbetare

Jobbar du redan på Jernhusen AB?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.